150,000 تومان

تمامی نهال‌، دارای تاییدیه بهداشت و مجوز جهاد کشاورزی می‌باشند.

خاستگاه و منشاء رویش کشور کانادا
زمان گلدهی دیرگل – مقاوم در برابر سرما (اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه)
قدرت رشد متوسط – به صورت نیمه کوتاه (رشد عمودی ندارد)
ارتفاع نهال حداکثر رشد 6 متر
زمان باردهی از سال اول
تولید اقتصادی از سال 4
عملکرد بالا (درخت 7 – 10 ساله، حدودا 60 – 70 کیلوگرم گردو می دهد)
زمان برداشت محصول شهریور ماه
کیفیت محصول عالی
ظاهر میوه بیضی شکل – درشت –مغز به رنگ روشن
میانگین وزن میوه 15 گرم
میانگین وزن مغز 9/8 گرم
مقاوم در برابر خشکی و کم آبی مقاوم
مقاومت در برابر آفات و بیماری ها مقاوم
عمر اقتصادی بیشتر از 100 سال